Disclaimer

Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek hebben de nodige zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van deze website. Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek kunnen echter niet instaan voor de juist- en volledigheid of voor de actualiteit van de op deze site beschikbare/verkregen informatie.

De gebruiker dient er op bedacht te zijn dat deze informatie geregeld verandert. De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare c.q. verkregen informatie.

Fysiotherapie Carnissehuis en Smitshoek aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan die het gevolg is van gebruik van de op de site beschikbare informatie (waaronder verwijzingen naar sites van derden of het onjuist aangeven van prijzen) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de site.

Voor de volledigheid raden wij u aan de website in één van de volgende browsers te bekijken: IE 8.0 of hoger / Firefox 3.0 of hoger / Safai & Netscape 3.0 of hoger.

Concept & realisatie

Deze website is bedacht, ontworpen en ontwikkeld door
LARTCRAFT multimedia solutions.